Desktop peć FT05.B

Proizvodjač: C.I.F
FT05B.jpg
  • Grejači: 2 nivoa
  • Regulacija temp. sa mikroprocesorom
  • Max. temp.: 300°C
  • Radna površina: 350 x 400mm
  • Kvarcni grejači: 4 x 1KW
  • Vreme procesa u pećnici: oko 5min
  • Set od 3 Termopar K za kontrolu temperature
  • Mogućnost memorisanja 10 profila

FT05.B je profesionalna pećnica nove generacije. Rad na visokoj temperaturi za olovni i bezolovni kalaj. Mogućnost memorisanja 10 profila uz praćenje na LCD displeju. 4 priključka na prednoj strani: 3 za Termopare i 1 za računar. Pećnica FT05.B kompatibilna je sa softverom SMTik-FT®. U režimu «Test»: ovaj softver podešava pećnicu za testiranje profila na PCB ploči, za pregled praćenja profila, za validnost testova i za memorisanje 10 različitih profila u pećnici ili u računaru. U režimu «Proizvodnja»: aktivacija pećnice na osnovu valjanih i memorisanih testova. Sigurnost: dvostruko staklo sa cirkulacijom vazduha, zaključavanje ulaznih vrata, odvodna cev za isparenje lemnog dima. OPCIONO: Sistem za izvlačenje isparenja (lemnog dima). Softver SMTik-FT: kompatibilan sa verzija Windows® XP, Vista, 7 i 8. Lako programiranje za jednostavnu upotrebu.

PRO-TECHNOLOGY electronics

generalni zastupnik najpoznatijih svetskih brendova